Strona Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju :: Strona główna
Godło Polski

tel.  32 476-13-89

tel.  32 476-13-89

ikonka długopis

Strona głównaWirtualny spacer po szkole!

ZSS 9 Jastrzębie, comenius ZSS 9 Jastrzębie, interklasa ZSS 9 Jastrzębie, szkola bez przemocy Mam zawód mam pracę w regionie Mam zawód mam pracę w regionie

Zasadniczym celem naszej placówki jest stymulacja rozwoju psychofizycznego uczniów oraz kształtowanie umiejętności ułatwiających im funkcjonowanie w środowisku.
Istniejemy dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Chcemy podnieść efektywność nauczania i skuteczność procesu wychowania.

W tym celu dążymy do wypracowania rzetelnych i obiektywnych narzędzi pomiaru. Oferujemy aktywizujące metody pracy dydaktycznej oraz różnorodne oddziaływania wychowawcze. Nasza oferta obejmuje również profesjonalizm oraz wielokierunkowość wykształcenia kadry.
W naszej szkole uczniowie kształcą się według zasady:

"Mało stresów mamy, więc sukcesy osiągamy"

Zmierzamy do:

  • pełnej integracji naszych wychowanków ze środowiskiem lokalnym,
  • ukształtowania u uczniów szkoły zawodowej rzetelności w pracy, w wybranym zawodzie,
  • wychowanie pokolenia żyjącego zgodnie z normami społecznymi.

Rozwijamy osobowość ucznia poprzez:

  • współpracę z domem rodzinnym,
  • odkrywanie u ucznia indywidualnych zainteresowań i uzdolnień,
  • dbanie o wysoki poziom nauczania i skuteczność wychowania,
  • poznanie kultury innych krajów Europy.

Zgodnie z przesłaniem Patrona szkoły dr Mikołaja Witczaka kształtujemy u uczniów:

  • otwartość na świat,
  • patriotyzm,
  • chęć niesienia pomocy i życzliwości dla innych.
ZSS 9 Jastrzębie, www.trzymajforme.pl ZSS 9 Jastrzębie, olimpiady specjalne ZSS 9 Jastrzębie, lcae


Kalendarz


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Szkoła Podstawowa
Statut Szkoły
Gazetka Fakty Szkolne
Podręczniki Szkolne
Programy Szkolne
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Organ prowadzący
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna
Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedzin: 1 352 721

Online: 2